Kontakty

Adresa:

Lipová 128, Tesárske Mlyňany 951 76

Telefónne číslo:

+421 903 975 723 , +421 903 755 546

Email:

mihas@hasiacipristroj.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ponúkame komplexné služby BOZP – audity, školenia, poradenstvo, asistenciu pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov.

Spoločnosť MIHAS patrí medzi spoločnosti, ktoré sa zaoberajú poskytovaním služieb v oblasti BOZP a má viac ako 20 ročné skúsenosti v danej oblasti.

Skúsenosti so zavádzaním systému ISO 45001 (OHSAS18001).

Zaoberáme sa poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať telefonicky, alebo mailom: mihas@hasiacipristroj.sk