Kontakty

Adresa:

Lipová 128, Tesárske Mlyňany 951 76

Telefónne číslo:

+421 903 975 723 , +421 903 755 546

Email:

mihas@hasiacipristroj.sk

PORADENSTVO

Našou snahou je poskytovať vám, našim zákazníkom kompletný servis požiarnej ochrany.
Preto sme pripravili prehľad aktuálnych právnych predpisov, ktorý pravidelne aktualizujeme pre vaše potreby.

Legislatíva požiarnej ochrany

Základný zákon požiarnej ochrany je Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávací predpis, Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

ffffZákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi – Stiahni tu 2016-11-29-135212-314

ffffVyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii – Stiahni tu 2016-11-29-140127-121

Vykonávame odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracúvame dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizujeme plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany, zúčastňujeme sa na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru u našich zákazníkov.