Kontakty

Adresa:

Lipová 128, Tesárske Mlyňany 951 76

Telefónne číslo:

+421 903 975 723 , +421 903 755 546

Email:

mihas@hasiacipristroj.sk

Ochrana pred požiarmi

  • Požiare dokážu za pár minút zničiť roky práce. Vsaďte na prevenciu, zaobstarajte si všetky potrebné hasiace prístroje a pripravte si postupy, školenia a dokumentácie.
  • Služby v oblasti požiarnej ochrany zabezpečujeme prostredníctvom skúseného technika požiarnej ochrany, a to v rámci celej Slovenskej republiky.
  • Ak máte minimálne jedného zamestnanca, podľa zákona č. 314/2001 Z. z. a Vyhlášky č. 121/2002 Z. z. máte povinnosť zabezpečiť požiarnu prevenciu odborne spôsobilou osobou.
  • Rozsah Vašich povinností, ktoré podľa zákona musíte dodržiavať sa líši v závislosti od počtu zamestnancov, počtu, veľkosti a charakteru Vašich prevádzok.