Kontakty

Adresa:

Lipová 128, Tesárske Mlyňany 951 76

Telefónne číslo:

+421 903 975 723 , +421 903 755 546

Email:

mihas@hasiacipristroj.sk

Predpisy zamerané na bezpečné užívanie a prevádzku

Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z.
o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov