Služby

PORADENSTVO

služby požiarneho a bezpečnostného technika , vypracovanie vstupnej dokumentácie, školenie zamestnancov, aktualizovanie dokumentov podľa platných vyhlášok

Read more
KONTROLY

opravy a plnenie prenosných hasiacich prístrojov , kontrola nástenných a vonkajších požiarnych vodovodov (hydrantov)

Read more
MONTÁŽ

montáž prenosných hasiacich prístrojov, vypracovanie potvrdenia kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Read more
PREDAJ

hasiacich prístrojov, hadicových zariadený, požiarne hadice, špeciálne hadice, hydrantový materiál, požiarno bezpečnostné tabuľky, príslušenstvo, tlakové fľaše na CO 2, skrinky na hasiace...

Read more

Povedali o nás

Pravidelná kontrola a oprava hasiacich prístrojov je u nás zabezpečovaná na profesionálnej úrovni.

Radoslav
RadoslavZlaté Moravce

Pravidelná kontrola a oprava hasiacich prístrojov je u nás zabezpečovaná na profesionálnej úrovni.

Ivan
IvanBeladice

Pravidelná kontrola a oprava hasiacich prístrojov je u nás zabezpečovaná na profesionálnej úrovni.

Katarína
KatarínaNitra