Kontakty

Adresa:

Lipová 128, Tesárske Mlyňany 951 76

Telefónne číslo:

+421 903 975 723 , +421 903 755 546

Email:

mihas@hasiacipristroj.sk

SERVISNÁ ČINNOSŤ

Kontrola a oprava hasiacich prístrojov:

Naša spoločnosť má odborne spôsobilých technikov, ktorí prídu priamo na Vašu prevádzku a hasiace prístroje skontrolujú a ak to bude potrebné odoberú ich za účelom vykonania opravy. Na nasledujúcu kontrolu nemusíte myslieť, náš technik Vás bude automaticky kontaktovať mesiac pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty a dohodne si s Vami termín kontroly.

  • Kontroly hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MVSR č. 719/2002 Z.z. najmenej 1 x za 24 mesiacov, ak si výrobca nestanoví pri určitých podmienkach iný interval.
  • Tlakovú skúšku nádoby (opravu) je nutné vykonať každých 5 rokov. Výnimkou sú penové a vodné hasiace prístroje pri, ktorých je interval každé 2 roky.

Montáž hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov (hydrantov):

Zaoberáme sa nie len dodávkou hasiacej techniky ale aj jej inštaláciou na stavbách.